Tarnów

Miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, leżące przy ujściu Białej do Dunajca. Miasto centralne aglomeracji tarnowskie i stolica diecezji tarnowskiej. Miasto lokowane przez Spycimira herbu Leliwa, na podstawie dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Łokietka z 7 marca 1330 roku. Historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny miasta zachował się do dziś. Tarnów zajmuje powierzchnię 72,38 km², którą zamieszkuje ponad 100 tysięcy mieszkańców. Tarnów jest znaczącym ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i gospodarczym w Małopolsce.

Image

Położenie

Gmina wiejska Tarnów położona jest we wschodniej Małopolsce w bezpośrednim otoczeniu Gminy Miasta Tarnowa, wzdłuż ważnych traktów komunikacyjnych. Geograficznie Gmina Tarnów położona jest na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny sandomierskiej. Górzysta, południowo – wschodnia część gminy leży na obszarze Pogórza Ciężkowickiego. Wysokość wzniesień osiąga tu 398 m n.p.m. Zachodnie granice gminy wyznaczają rzeki Dunajec oraz Biała. Przez tereny wschodnie przepływa Wątok, który bieg swój zaczyna w Woli Rzędzińskiej.uat.